Realizacje

System zegarów do malezyjskich meczetów

Odpowiedni czas modlitwy to dla muzułmanów jeden z najważniejszych aspektów Salat - rytualnej modlitwy. Odmawia się ją pięciokrotnie w ciągu doby, a jej celem jest uzyskanie błogosławieństwa Allaha. Dzięki systemowi zegarów pokazującemu czas odmawiania modlitwy, żaden wierny nie pominie wypełnienia obrzędów religijnych.

Klient zlecający: Minute and Second Industries Kuala Lumpur

Klient ostateczny: 100 meczetów w Malezji

01

Założenia projektu

Współpraca z przedsiębiorstwem z Kuala Lumpur jest przykładem na to, że w projektowaniu, wdrażaniu i produkcji najważniejsza jest wysoka jakość.
To ona sprawiła, że Minute And Second Industries mimo położenia na innym kontynencie, tysiące kilometrów od Warszawy, odnalazła nas i zaproponowała współpracę.
Pierwszym zleceniem było przygotowanie systemu zegarów pokazujących czas pięciu modlitw każdego dania w malezyjskich meczetach.
02

Rozwiązanie

Nasz system zegarów działa w następujący sposób:

Raz do roku do systemu w każdym meczecie jest wgrywany program modlitw na cały rok

Codziennie na pięciu tarczach zegarowych (każda z tarcz oznacza jedną z pięciu modlitw) wyświetlane są czasy modlitw na dany dzień specy?czne dla konkretnego meczetu

Główną trudnością do rozwiązania był czas pięciu modlitw (Salat), który zmienia się każdego dnia. Na jego wyznaczenie mają wpływ położenie meczetu (współrzędne geogra?czne), jego orientacja, fazy księżyca oraz indywidualne zdanie Imama. Dzięki naszemu rozwiązaniu wypełnianie obrzędów religijnych w Malezji stało się wygodniejsze.

Chcesz rozwijać
własne pomysły?

Napisz do nas!