fbpx

Polityka prywatności Facebook

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Inquel sp. z o.o., dalej: Administrator lub Inquel.

Administratorem danych osobowych jest również Meta Platforms Ireland Ltd, który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu.

Jakie dane osobowe oraz w jakich celach i na jakich podstawach przetwarza Administrator?

Inquel przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi Fanpage’u na portalu Facebook, a w szczególności w celu udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach, odpowiedzi na prywatne wiadomości, a także dla celów statystycznych (pozyskiwania od Facebook’a statystyk, które są opracowywane na podstawie Państwa zachowania na naszym profilu (np. wyświetlenia postu)) i marketingowych (wyświetlania postów/reklam Inquel zdefiniowanym grupom Użytkowników). Działania te stanowią prawnie uzasadniony interes Inquel, który stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W przypadku udostępniania postów/prowadzenia dyskusji, dostęp do tych danych posiadają upoważnieni pracownicy Inquel, podmiot Meta Platforms Ireland Ltd, a także inne osoby i podmioty, którym dane udostępnia Facebook, wskazane w obszarze „Jak udostępniamy te informacje” w tym miejscu.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Polityce prywatności Facebooka.

Dobrowolność / obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zamieszczania komentarzy/wysyłania wiadomości prywatnych do Inquel.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
  • przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inquel@inspektor-danych.info
  • dane kontaktowe administratora danych: rodo@inquel.pl