fbpx
Wróć do wszystkich postów
systemy sterowania
Tomasz Kowcun Tomasz Kowcun | 04.03.2023

Jak pozyskiwać fundusze na innowacje z UE

Horyzont Europa 2021-2027 - największy program wsparcia dla innowacji

Współcześnie, innowacyjność stała się kluczowym czynnikiem, który decyduje o sukcesie i długotrwałym rozwoju przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych aspektów, który decyduje o powodzeniu w tym zakresie jest pozyskiwanie odpowiednich środków finansowych od podmiotów zewnętrznych. W tym celu przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie) mogą skorzystać z programów finansowanych przez Unię Europejską, we współpracy z polskimi agencjami rządowymi. W tym artykule przyjrzymy się, jakie programy są obecnie dostępne oraz jakie podstawowe warunki należy spełniać, aby móc ubiegać się o wspomniane środki, na cele związane z innowacjami.

Wśród programów finansowanych przez UE dla firm z sektora MŚP wyróżnić można wiele inicjatyw, które skupiają się na różnych aspektach rozwoju przedsiębiorstw. Ogólnym projektem wsparcia, który jest jednocześnie najnowszą perspektywą finansową Unii Europejskiej jest Horyzont Europa 2021 –2027, który jest następcą projektu Horyzont, realizowanego do 2020 roku. To największy program dotyczący badań i innowacji w Europie, którego celem jest stworzenie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Program przewiduje możliwość ubiegania się o dotacje m.in. na badania naukowe, innowacyjne projekty oraz rozwój technologii.

Do głównych celów projektu należą:

  • Wzrost konkurencyjności MŚP
  • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
  • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje w ramach tego programu są dość rozbudowane, wynika to jednak z ilości środków jakie są do zdobycia. Cały program zakłada przekazanie blisko 96 mld euro!

Z najważniejszych warunków jakie trzeba spełnić, aby móc partycypować w środkach to m.in. obowiązek posiadania zdefiniowanej strategii rozwoju na kolejne lata funkcjonowania. Część projektów programu Horyzont Europa będzie realizowanych w konsorcjach, które powinny się składać z co najmniej trzech niezależnych podmiotów, które mają siedzibę w minimum trzech państwach członkowskich lub stowarzyszonych. W programie Horyzont Europa mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają osobowość prawną – instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju fundacje, administracja rządowa, samorządowa, organizacje międzynarodowe itp.

FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Nowa perspektywa europejska na lata 2021 – 2027 zapewni realizację projektu o nazwie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Program częściowo już wystartował, także można już starać się o środki na B+R (badania i rozwój). Pod auspicjami FENG przewidziane jest wsparcie innowacyjnych pomysłów m.in. z obszaru zielonych technologii, cyfryzacji, dostępności, rozwoju infrastruktury badawczej czy pierwszych wdrożeń przemysłowych i sztucznej inteligencji. Będą to: Szybka Ścieżka SMART, IPCEI oraz IPCEI wodorowy, Działanie TEF AI oraz Seal of Excellence.

Szybka Ścieżka SMART

Szczególną uwagę warto tu zwrócić na program Szybka Ścieżka SMART, który skierowany jest do organizacji badawczych, NGO’sów (organizacji pozarządowych), przedsiębiorstw od MŚP do dużych podmiotów, a także ich konsorcjów. Poziom wsparcia ze strony Komisji Europejskiej stoi na poziomie do 80%. Program przeznaczony jest na takie dziedziny jak: B+R, wdrażanie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja czy rozwój kompetencji pracowników. Trzeba się śpieszyć, gdyż program jest już aktywny, czas naboru wniosków określony został od 21.02.2023 do 12.04.2023.

Jak złożyć wniosek? Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi naboru i zasadami przydzielania dofinansowania, należy przygotować model finansowy, który załączany będzie do wypełnianego online wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca składa wniosek poprzez ten link LSI

Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców będzie również szukanie programów, których obligatoryjnym założeniem jest współpraca międzynarodowa, dzięki temu właściciele firm mogą otwierać swoje działania także na zagraniczne rynki.

Program Eurostars

Programem z takiej dziedziny, który warto wymienić, jest Eurostars. To program skierowany do firm z sektora MŚP, które prowadzą działania badawczo – rozwojowe, w dziedzinie nauki i technologii. Celem programu jest wsparcie innowacyjnych projektów o międzynarodowym charakterze.

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje w ramach programu Eurostars, to między innymi spełnienie kryteriów definicji MŚP oraz prowadzenie badań i rozwoju w ramach projektu o charakterze międzynarodowym. Projekt musi być innowacyjny i mieć wysoki potencjał do komercjalizacji. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Eurostars 2023.

Niskooprocentowane pożyczki jako alternatywa dla dotacji

Oprócz typowych programów finansowanych przez Unię Europejską jako przedsiębiorca, możesz postarać się o niskooprocentowaną pożyczkę

Do dyspozycji przedsiębiorców oddane są także różnego rodzaju kredyty na preferencyjnych warunkach. Niskooprocentowane pożyczki są nieco łatwiejszą i szybszą alternatywą dla finansowania z wykorzystaniem dotacji. Najwyższa wartość jednorazowej pożyczki opiewa się na kwotę 2,5 mln złotych.

Podsumowanie - wartość pozyskiwania funduszy unijnych dla MŚP

Powyższe programy to tylko kilka przykładów możliwych źródeł finansowania innowacyjnych projektów dla firm z sektora MŚP. Warto podkreślić, że uzyskane fundusze można wykorzystać we współpracy z zewnętrznym działem R&D, który może stworzyć innowacyjne rozwiązanie dla firmy pozyskującej środki, które następnie można monetyzować. 

Podsumowując, praca nad pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej na innowacje może okazać się niezwykle korzystna dla firm z sektora MŚP, szczególnie dla tych, które “nie cierpią” na nadmiar środków inwestycyjnych. Warto śledzić aktywne programy i korzystać z okazji, jakie dają dofinansowania.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programów finansowanych przez UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej - Programy KE oraz bezpośrednio o konkretnych programach: Programy europejskie.

Przeczytaj również

Projektowanie innowacji | 24.05.2023

Co jest ważne w projektowaniu nowego urządzenia ?

Kluczowe Elementy Projektowania Nowego Urządzenia Projektowanie nowego urządzenia to proces składający się z wielu różnych...

Czytaj więcej

Trendy | 04.03.2023

Jak oszczędzać energię w firmie?

Dlaczego oszczędzanie energii jest kluczowe dla przedsiębiorstw W dzisiejszych czasach oszczędzanie energii jest jednym z...

Czytaj więcej

Projektowanie innowacji | 18.04.2024

Ulepszanie istniejących urządzeń – strategie i metody zwiększania wartości dla klienta

Świat zmienia się bardzo szybko. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że czas życia produktu skraca się....

Czytaj więcej

Projektowanie innowacji | 09.04.2024

Wprowadzanie nowych technologii – jak pozostać konkurencyjnym na dynamicznym rynku?

Współczesny rynek urządzeń elektronicznych to ogrom szybko zmieniających się trendów oraz wysokich oczekiwań zarówno odbiorców...

Czytaj więcej

Projektowanie innowacji | 09.04.2024

Nanotechnologia w elektronice – jak usługi R&D wpływają na rozwój miniaturyzacji i poprawę wydajności urządzeń?

W pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami elektronicznymi warto sięgać po najnowocześniejsze techniki i metody. Jednym...

Czytaj więcej